Belasting

Terugkeer naar Nederland

Wanneer u (weer) in Nederland komt wonen, dan is er veel te regelen. Helaas hoort daar ook de belasting bij. Ieders persoonlijke situatie is natuurlijk anders, maar normaal gesproken bent u belastingplichtig in Nederland zodra u in Nederland bent ingeschreven in een gemeente.

Woont u in Nederland en heeft u nog inkomen uit een ander land omdat u daar werkt of vermogen bezit? Dan krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over dat inkomen. Als door meer landen over hetzelfde inkomen of vermogen belasting wordt geheven, heet dat dubbele belasting. Om te voorkomen dat u meer dan 1 keer belasting betaalt over uw inkomen of uw vermogen, heeft Nederland met een groot aantal landen onderling afspraken gemaakt en vastgelegd in belastingverdragen.  

U kunt online aangifte doen over het jaar van de verhuisbeweging of via het aangifte formulier M (migratie).

Ook voor aangifte belasting heeft u een DigiD nodig!

Jaarruimte

Jaarruimte is het maximale bedrag dat een Nederlandse belastingbetaler jaarlijks kan aftrekken van het belastbaar inkomen voor pensioenopbouw. Het wordt bepaald op basis van verschillende factoren, waaronder het jaarsalaris en eventuele pensioenopbouw in voorgaande jaren. Deze ruimte stelt mensen in staat om op een fiscaal gunstige manier aanvullend pensioen op te bouwen. Het exacte bedrag kan variëren en het is belangrijk om de specifieke regels en limieten te begrijpen om er optimaal gebruik van te maken.

Belastigadviseur

U heeft inkomsten uit het buitenland, of u woont nog niet volledig in Nederland, u heeft pensioen opgebouwd in het buitenland. Er zijn allerlei scenario’s mogelijk. Tussen Nederland en andere landen is er vaak een belastingverdrag. Het is verstandig om vroegtijdig contact op te nemen met een belastingadviseur. Ze kunnen u specifiek advies geven op basis van uw unieke omstandigheden en ervoor zorgen dat u goed bent voorbereid, bij voorkeur nog voor vertrek.

Invoeren

Als u goederen naar Nederland brengt vanwege een verhuizing heeft u misschien recht op vrijstelling van belastingen bij invoer. 

Mag ik als buitenlandse werknemer in Nederland werken?

Of u in Nederland mag werken hangt af van uw nationaliteit. U mag gewoon in Nederland werken als u uit een ander land van de Europese Unie (EU) komt. Als u niet uit de EU komt gelden er voorwaarden. 

Verdragen

183 dagen regeling

Om te voorkomen dat een werknemer bij grensoverschrijdend werken 2 keer belasting betaalt  over zijn loon, zijn er belastingverdragen waarin wordt geregeld welk land wanneer belasting mag heffen. Is er geen belastingverdrag van toepassing? Dan bepaalt de Nederlandse wetgeving of u in Nederland belasting moet betalen.

Werkt en verblijft u een gedeelte van het jaar in het buitenland terwijl u in Nederland woont? Dan is er de zogenaamde 183-dagenregeling, hier zijn wel verschillende voorwaarden aan verbonden.

Meer informatie hierover

Overzicht

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt.

Bron: Rijksoverheid

30% Regeling

Met de 30%-regeling krijgt u vijf jaar lang 30% van uw inkomsten uit loon (box-1) belastingvrij en u hoeft geen belasting te betalen over uw wereldwijd vermogen (box-3). 

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies. Hier alle heffingskortingen op een rij. 

Boxen en Tarieven

Er zijn verschillende soorten inkomen. Voor de inkomstenbelasting zijn deze verdeeld in 3 groepen (boxen 1, 2 en 3) met ieder een eigen tarief

Brochures en publicaties

Op de website van de belastingdienst staat een handige tool waarmee je snel informatie kan vinden, genaamd brochures en publicaties. 

Vrijstelling BPM

BPM staat voor Belasting voor Personenauto’s en Motorrijtuigen. BPM wordt eenmalig geheven voor iedere auto die in Nederland een kenteken krijgt.