Opnieuw wegwijs worden in het onderwijs in Nederland: Een handleiding voor terugkerende gezinnen

Terugkeren naar Nederland met kinderen is een spannend avontuur met een aantal belangrijke afwegingen, met name op het gebied van onderwijs. Deze themapagina gaat volledig over het onderwijs in Nederland. Alle onderwerpen worden zo goed mogelijk belicht.

Dit artikel geeft een handige handleiding voor als je terugkeert met je kinderen. Hierbij zijn inzicht in het huidige onderwijs in Nederland en het vooraf organiseren van belangrijke aspecten cruciaal voor een soepele overgang. We gaan daarom hier ook dieper in op de essentiële elementen die jullie kunnen helpen bij de re-integratie van je kinderen in het Nederlandse onderwijssysteem.

Door de volgende 4 zaken goed uit te zoeken kunnen (expat)gezinnen zorgen voor een succesvolle en prettige onderwijservaring voor hun kinderen:

  1. het Nederlandse onderwijssysteem kennen
  2. een weloverwogen schoolkeuze te maken
  3. de Nederlandse taal aanpakken, indien nodig, en
  4. integratie bevorderende activiteiten uitkiezen

 1. Overzicht Nederlands schoolsysteem

Het Nederlandse onderwijssysteem staat bekend om zijn hoge kwaliteit en inclusiviteit. Het systeem bestaat uit basisonderwijs (basisschool) en voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs). Elk niveau heeft zijn eigen kenmerken en de eerste stap is het kiezen van de juiste school die past bij de leeftijd en academische behoeften van je kind.

Basisonderwijs

Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Kinderen die meer hulp nodig hebben bij de opvoeding en het leren dan het basisonderwijs kan bieden, zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs.

Een visie op schoolniveau geeft op globale wijze richting aan de manier waarop de school invulling geeft aan kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting van leerlingen. Dit kun je als uitgangspunt van je eerste selectie nemen.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs omvat het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs. Het vwo, havo, vmbo en praktijkonderwijs vallen onder de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

2. Overwegingen bij de schoolkeuze

Het kiezen van de juiste school houdt in dat je factoren als locatie, onderwijsfilosofie en buitenschoolse activiteiten moet evalueren. Ook is het belangrijk te kijken naar hoe open de school is ten opzichte van meertaligheid en eventuele taalachterstand.

Investeer tijd om je hierin te verdiepen. Het prettigste is om dit te doen wanneer je weet waar jullie gaan wonen. Zijn er meerdere mogelijkheden, bekijk deze dan allemaal indien mogelijk.

De Rijksoverheid geeft goede tips op de website, klik bijvoorbeeld op: Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?

De volgende artikelen kunnen je ook helpen om weloverwogen beslissingen te nemen die aansluiten bij de unieke behoeften en interesses van je kind.

Klik hier: Kennis maak macht – Een overzicht van artikelen bij remigratie of emigratie naar Nederland

3. Taal

Voor expat-kinderen die terugkeren naar Nederland is de overgang van de taal die ze spraken in het buitenland naar het Nederlands een belangrijke factor. Nederlands is de primaire onderwijstaal en het is van belang dat je kind taalkundig goed is of wordt voorbereid. Dit kan vanuit het buitenland, of als jullie al in Nederland zijn.

Hoe eerder je start, hoe makkelijker de overgang voor je kind naar het Nederlandse onderwijssysteem is. Dit geldt ook voor kinderen die naar een internationale school gaan, maar wel graag goed willen integreren en wellicht later in Nederland willen gaan studeren.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om aan de Nederlandse taal te werken, maar de meest effectieve wijze is (online) Nederlandse les. Er zijn online meerdere aanbieders te vinden via Google, zoek bijvoorbeeld op Online Nederlandse les voor kinderen.

Fysieke Nederlandse les is vaak lastiger te vinden, maar dit verschilt per stad en land. Google hiervoor: NTC en je plaatsnaam, of Nederlands onderwijs en je plaatsnaam. Via de website van het NOB vind je ook veel fysieke scholen: klik op de scholenzoeker.

4. Integratie bevorderende activiteiten uitkiezen

Wanneer je kind goed in zijn vel zit, helpt dit hem uiteraard op alle vlakken, maar ook in het onderwijs. Kinderen pikken makkelijker routines, vakken en sociale contacten op als ze zich bijvoorbeeld niet ‘verloren’ voelen, of last hebben van een (reverse) culture shock.

Een van de makkelijkste manieren om intergratie te bevorderen is hem deel te laten nemen aan buitenschoolse activiteiten in de buurt waar je gaat wonen. Dit kan via school zijn, maar ook via een muziek-, sport- of andere hobby-vereniging zijn.

Buitenschoolse activiteiten

Nederland biedt een breed scala aan buitenschoolse activiteiten aan voor kinderen. Als je je kind aanmoedigt om aan deze activiteiten deel te nemen, vergroot je niet alleen zijn (taal)vaardigheden, maar bevordert het ook de sociale integratie. Of het nu gaat om sport, kunst- of taalclubs, deze activiteiten dragen bij aan het aanleren van de Nederlandse taal en cultuur.

Hiernaast kun je ook met je hele gezin bouwen aan een nieuw netwerk.

Netwerken met andere expatgezinnen kan waardevolle inzichten en een gemeenschapsgevoel geven. Kijk welke expat-verenigingen actief zijn bij jullie in de buurt.  Bijvoorbeeld via de ambassade van het lan waar je vandaan komt. Goede bronnen vind je ook ook via online expat-omgevingen waar deze zaken regelmatig gepost worden. Hieronder enkele klikbare voorbeelden:

De steden waar veel expats wonen zijn: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven. Dit helpt je als je Googlet op activiteiten.

Ook zijn bepaalde sporten of clubs veel bezocht door internationale gemeenschappen. Denk bijvoorbeeld aan rugby of polo, maar zo zijn er meerdere sporten en hobby’s te bedenken.

Samenvattend

Terugkeren naar Nederland met kinderen betekent zorgvuldig plannen en afwegen wat betreft het onderwijs. Gelukkig is dit door internet en videobellen vele malen makkelijker geworden dan een aantal jaren terug.

Waneer je deze zaken goed uit zoekt, kun je als (expat)gezin zorgen voor een succesvolle start in Nederland en vooral voor een prettige onderwijservaring voor je kind.

Op deze thema-pagina vind je alle handvaten om dit goed voor te bereiden. Wanneer je vragen hebt, kun je altijd vrijblijvend met Wendy van Dalen van DfC contact opnemen, om hier online verder over te praten.

 

Contact

Vragen, feedback of interesse om samen te werken? 

Stuur ons een berichtje!

SAMENWERKING

We horen graag van bedrijven of personen die terugkerende Nederlanders ondersteunen