Wie keert terug

Op Terugkeer Nederland verstrekken wij met name informatie voor een aantal specifieke groepen.

  1. Nederlanders: Mensen met de Nederlandse nationaliteit die terugkeren naar Nederland, met of zonder kinderen. En Nederlanders die nog niet eerder in Nederland gewoond hebben, maar wel de Nederlandse nationaliteit bezitten.
  2. Oud-Nederlanders: Dit verwijst naar mensen die de Nederlandse nationaliteit ooit gehad hebben, maar deze (onbewust) zijn verloren of hebben moeten opgeven.
  3. Buitenlandse partners: Deze groep bestaat uit mensen die een relatie hebben met een Nederlander en nu samen in Nederland willen gaan wonen, met of zonder kinderen. 
  4. Studenten: Nederlandse jongeren die vanuit het buitenland in Nederland willen gaan studeren. Vaak wonen de Nederlandse ouders (nog) in het buitenland.
  5. Gepensioneerden: Nederlands gepensioneerden die na een verblijf in het buitenland hun oude dag in Nederland willen doorbrengen.
  6. Groep X: Iedereen die niet in de andere groepen thuishoort, maar waarvoor de informatie op de website toch nuttig kan zijn.

Waarom alleen een beperkte groep?

Als Nederlander is er weinig tot geen ondersteuning bij terugkeer. U wordt geacht zelfredzaam te zijn, de denkwijze; u bent tenslotte zelf ooit vertrokken. De buitenlandse expat daarentegen is meestal verbonden aan een bedrijf, waardoor er al een netwerk is aan ondersteunende organisaties. Het zelfde geldt voor buitenlanders die naar Nederland komen om te wonen en werken. De overheid heeft deze groep veel beter in het vizier.

Voormalig Nederlanders

Zij keren meestal terug om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen en zijn voor Nederland een derdelander. Er zijn verschillende manieren om weer Nederlander te worden. Zie de publicatie van de IND hierover.
Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug?

Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-Nederlanders.

Buitenlandse Partners

Heeft u een visumverplichte partner, dan zal de partner of echtgenoot over het algemeen moeten voldoen aan de voorwaarden van de MVV-procedure. Het is daardoor vaak niet mogelijk om samen of in één keer met het hele gezin naar Nederland te komen.

De Nederlandse hoofdpersoon moet namelijk in veel gevallen eerst in Nederland op zoek naar een baan met een jaarcontract.

De buitenlandse partner moet vóór de komst naar Nederland slagen voor het basisexamen inburgering. Hierdoor worden gezinnen soms voor langere tijd van elkaar gescheiden.

Inschrijven bij een gemeente en een zorgverzekering zijn verplicht als u in Nederland komt wonen en werken

Remigrant

Er is soms wat verwarring over de term remigrant. Remigratie is de permanente terugkeer van geëmigreerde mensen naar het geboorteland. Echter in Nedeland kennen we de remigratiewet. Met de Remigratiewet helpt de Nederlandse overheid immigranten uit bepaalde landen die terug willen keren naar het land waar zij zijn geboren. Of naar het land waarvan zij de nationaliteit van hebben of hebben gehad. Remigranten kunnen na hun remigratie een remigratie-uitkering krijgen. Dit is een tegemoetkoming voor de kosten in het levensonderhoud.

Op de websites van de overheid bedoelt men met remigrant dus meestal niet; mensen die terug naar Nederland verhuizen.

Gepensioneerd

U woont in het buitenland en u verhuist terug naar Nederland. Als u uw pensioenleeftijd bereikt en u geen inkomsten uit arbeid meer ontvangt, dan krijgt u ouderdomspensioen of wel AOW. In welk land u ouderdomspensioen opbouwt is afhankelijk van uw situatie.

Voor meer informtie check Stap 5 van het Stappenplan terugkeer op Nederland Wereldwijd.

Brexit

Terugkeer naar Nederland na Brexit met een Britse partner, check of u beroep kunt doen op het EU-recht. 

Wat is MVV

De mvv is een inreisvisum. Dit visum is bedoeld voor personen die langer dan 90 dagen in Nederland willen verblijven. U gaat in Nederland wonen, werken of studeren. Een mvv is een sticker die wordt geplakt in uw paspoort of in een ander reisdocument.

Gezinsmigrant

Gezinsmigranten zijn migranten die in Nederland komen wonen bij hun Nederlandse partner (of ander familielid), nadat zij een MVV hebben aangevraagd.

Basisexamen Inburgering

Het basisexamen inburgering in het buitenland is een toets over de Nederlandse taal en samenleving. U maakt dit basisexamen in het buitenland bij een Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) of externe dienstverlener.

Slagen voor het basisexamen inburgering is een voorwaarde voor de mvv-aanvraag. U vraagt de mvv tegelijk aan met de verblijfsvergunning.

Naturalisatie

U kunt de Nederlandse nationaliteit aanvragen door naturalisatie.