ZORG

Terugkeer naar Nederland

zorgverzekering afsluiten

Wanneer men terugkeert naar Nederland zijn er een aantal zaken die geregeld moeten worden. Eén van de dingen die u moet regelen is de zorgverzekering. Afhankelijk van het land, werksituatie en de herkomst van uw inkomsten in het buitenland, zijn er een aantal stappen te ondernemen.

Het is voor iedereen verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Je moet wel ingeschreven staan bij een gemeente. 

Heeft u zich al ingeschreven bij een gemeente, maar nog niet bij een zorgverzekeraar? Dan krijgt u een brief van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK zorgt ervoor dat iedereen in Nederland een zorgverzekering heeft.

Komt u in Nederland wonen, maar niet werken? Schrijf u in bij de gemeenteDe Sociale Verzekeringsbank bepaalt dan of u verzekerd bent. Het zelfde geldt voor Nederlandse studenten die vanuit het buitenland in Nederland komen studeren.

Stappenplan Nederland Wereldwijd 

Check Stap 4

Zorg en zorgverzekering regelen.

WLZ ZORG

Weet je niet zeker of je verzekeringsplichtig bent, vraag dan een onderzoek verzekering Wlz aan bij de Sociale Verzekeringsbank

Wat heb je nodig om een zorgverzekering af te sluiten

  • Burgerservicenummer (of oude sofinummer)
  • Bankrekeningnummer
  • Een geldig woonadres (uittreksel uit de BRP)

Geen woonadres?

Als u (nog) geen woonadres heeft (geen inschrijving in de BRP), dan zijn er drie manieren om toch een zorgverzekering af te sluiten:

  1. Met een briefadres
  2. Met een digitale loonstrook niet ouder dan 1 maand
  3. Met een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank

Zorgtoeslag

Als u weer een Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten, dan heeft u ook recht op zorgtoeslag. U kunt zich online aanmelden op de website van de Belastingdienst. Hier heeft u wel een DigiD voor nodig. Heeft u nog geen DigiD ga dan naar Toeslagenaanvragen (hier zijn wel kosten aan verbonden),

Vergelijk verzekeringsopties, voor de laagste premies en de beste dekkingen. 

Zorgverzekering

Verplicht

In 2006 is  door de regering beslist dat elke inwoner in Nederland verplicht is zich te verzekeren voor zorg. Dus woon of werkt u in Nederland, dan moet u een basisverzekering afsluiten.

Doet u dit niet, dan ontvangt u een hoge boete via het CAK. Het dus verplicht uzelf te verzekeren op het moment dat u weer staat ingeschreven bij de gemeente. U mag niet wachten tot de normale ingangsdatum 1 januari. 

Indicatie voor de Wlz

U kunt zorg vanuit de Wlz al aanvragen voordat u naar Nederland verhuist. Dit kan vanuit het buitenland of tijdens een (tijdelijk) verblijf in Nederland. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Meer informatie vindt u op de website van het CIZ.

Wat is de Verdragspolis?

Ook al heeft u een ziektekostenverzekering in het buitenland, dan heeft u wel zorg nodig in Nederland en wilt u dat deze gewoon zonder moeite vergoed wordt. De Verdragspolis regelt dit, zonder dat u extra premie betaalt.

Voor wie is de Verdragspolis?

U kunt zich registreren als u:

  • in het buitenland werkt of een uitkering of pensioen uit het buitenland ontvangt
  • in Nederland woont en verzekerd bent in een EU-, EER- of ander verdragsland

Aanvullende verzekering

Aanvullende verzekeringen bieden dekking voor de kosten van medische diensten en voorzieningen die buiten het wettelijk verplichte basispakket vallen.
De meeste zorgverzekeraars bieden diverse aanvullende verzekeringen voor diegenen die toegang willen tot meer zorg dan wordt geboden vanuit het basispakket.
Let op: in tegenstelling tot bij de basisverzekering hebben verzekeraars geen wettelijke acceptatieplicht als het gaat om aanvullende verzekeringen. Het is verzekeraars dus toegestaan om mensen voor aanvullende verzekeringen te weigeren.

Bron: zorgverzekering.org

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

Het Centrum Indicatiestelling Zorg is een onafhankelijke instelling waar u terecht kunt met u aanvraag voor hulp of zorg bij ziekte, ouderdom of een handicap.
Het CIZ beoordeelt uw situatie en geeft vervolgens een officiële indicatie van de AWBZ zorg die nodig hebt.

Bron: Zorgverzekering.org

7 ingewikkelde (zorg)termen uitgelegd

De wereld van de zorg is erg ingewikkeld. En de wirwar aan termen maakt het er niet makkelijker op. Daarom hierbij een handige zorgwijzer van de Nationale Ombudsman.

Wachtijd langdurige, intensieve zorg

Voor langdurige, intensieve zorg kan een wachttijd gelden. Lees verder op de website van Min. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Hulp en zorg regelen